Medlem i

  • Företagarförbundet
  • Åkeriföreningen

Samarbetar med

  • Värmlandsschakt

Vi sponsrar

  • Gillberga FF
  • Gillberga Skidklubb

Tjänster

Ramseruds Grus & Åkeri AB bedriver åkeriverksamhet med grustransport och andra lastväxlartransporter. Vi åtar oss även diverse lastmaskinsarbeten.

  • Vi erbjuder det mesta utav vägunderhåll, så som underhållsgrusning, väghyvling och sandning. Även bortkörning av schaktmassor, flytt av containers på flakväxlarram, maskinflytt är möjligt på vårat maskinflak på gods upp till 16 ton.
  • Inom Lastmaskinstjänster kan vi erbjuda lossning och lastning av styckegods, grus, schaktmassor, snö med mer.
  • Om något gått sönder har vi verkstadslokal med möjligheter för reparationer och underhåll som svetsning, lyft med travers och domkraft upp till 10 ton. Våra tjänster utförs av kompetent och erfaren personal inom yrket.